doc. Ing. Anita Romanová, PhD.

doc. Ing. Anita Romanová, PhD.

dekanka fakulty

 

miestnosť: D5.35

tel.: 02/67 295 535

e-mail:

 

doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD.

doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD.

prodekan pre vzdelávanie, prvý prodekan

 

miestnosť: D5.11

tel.: 02/67 295 511

e-mail:

 

prof. Ing. Peter Markovič, PhD., DBA

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Markovič, PhD., DBA

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

 

miestnosť: D5.14

tel.:  +421267295514

e-mail:

 

doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.

doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy

 

miestnosť: D5.33

tel.: 02/67 295 533

e-mail:

 

doc. Ing. Nora Grisáková, PhD.

doc. Ing. Nora Grisáková, PhD.

prodekanka pre rozvoj a kvalitu

 

miestnosť: D5.12

tel.: 02/67 295 512

e-mail:

 

doc. Ing. Katarína Remeňová, PhD. MBA

doc. Ing. Katarína Remeňová, PhD. MBA

prodekanka pre vzťahy s verejnosťou 

 

miestnosť: D5.13

tel.: 02/67 295 513

e-mail:

 

Ing. Žofia Dunová

Ing. Žofia Dunová

tajomníčka fakulty

 

miestnosť: D5.10

tel.: 02/67 295 510

e-mail: