doc. Ing. Anita Romanová, PhD.

doc. Ing. Anita Romanová, PhD.

dekanka fakulty

 

miestnosť: D5.35

tel.: 02/67 295 535

e-mail:

 

doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD.

doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD.

prodekan pre vzdelávaciu činnosť, prvý prodekan

 

miestnosť: E5.11

tel.: 02/67 295 511

e-mail:

 

prof. Ing. Peter Markovič, PhD., DBA

prof. Ing. Peter Markovič, PhD., DBA

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

 

miestnosť: E6.24

tel.: 02/67 295 674

e-mail:

 

doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.

doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy

 

miestnosť: D5.33

tel.: 02/67 295 533

e-mail:

 

doc. Ing. Nora Grisáková, PhD.

doc. Ing. Nora Grisáková, PhD.

prodekanka pre rozvoj a sociálne otázky

 

miestnosť: E5.13

tel.: 02/67 295 563

e-mail:

 

doc. Ing. Katarína Remeňová, PhD. MBA

doc. Ing. Katarína Remeňová, PhD. MBA

prodekanka pre medzinárodnú akreditáciu a styk s verejnosťou

 

miestnosť: D6.43

tel.: 02/67 295 643

e-mail:

 

Ing. Žofia Dunová

Ing. Žofia Dunová

tajomníčka fakulty

 

miestnosť: D5.10

tel.: 02/67 295 510

e-mail: