prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

dekan fakulty

 

miestnosť: D5.35

tel.: 02/67 295 535

e-mail:

 

doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD.

doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD.

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

 

miestnosť: E5.12

tel.: 02/67 295 562

e-mail:

 

doc. Ing. Anita Romanová, PhD.

doc. Ing. Anita Romanová, PhD.

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

 

miestnosť: D5.12, D6.30

tel.: 02/67 295 630

e-mail:

 

Ing. Katarína Grančičová, PhD.

Ing. Katarína Grančičová, PhD.

prodekanka pre rozvoj a sociálne otázky

 

miestnosť: E5.06

tel.: 02/67 295 556

e-mail:

 

Ing. Jana Blštáková, PhD.

doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy

 

miestnosť: D5.33

tel.: 02/67 295 533

e-mail:

 

Ing. Marián Smorada, PhD.

Ing. Marián Smorada, PhD.

poverený výkonom funkcie prodekana pre medzinárodnú akreditáciu a styk s verejnosťou

 

miestnosť: D5.11

tel.: 02/67 295 511

e-mail:

 

Ing. Žofia Dunová

Ing. Žofia Dunová

tajomníčka fakulty

 

miestnosť: D5.10

tel.: 02/67 295 510

e-mail: