Súťaž študentskej vedeckej činnosti (ŠVOČ) je významnou akademickou aktivitou, ktorá podporuje rozvoj vedeckého myslenia, tvorivosti a odborných znalostí študentov. Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave každoročne organizuje túto súťaž, aby poskytla študentom priestor na prezentovanie ich výskumov a inovácií v oblasti podnikového manažmentu.

Študenti, v období od 22. apríla 2023 do 14. júna 2024 je spustená študentská anketa. Anketa vám umožňuje vyjadriť svoj názor na učiteľa a predmety a po novom aj na SKÚŠKY, ktoré absolvujete v letnom semestri akademického roka 2023/2024, preto neváhajte a využite túto možnosť. Anketa je ANONYMNÁ a je vám sprostredkovaná cez AiS.