Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia a prácu z domu využite nasledovné kontakty:

Otázky týkajúce sa štúdia: Ing. Zuzana Markovičová
Prihlášky na I. stupeň štúdia: Ing. Zuzana Markovičová
Prihlášky na II. stupeň štúdia: Mgr. Slávka Bieliková

Problémy v systéme AiS: Ing. Marián Smorada, PhD.
Ďalšie otázky týkajúce sa štúdia: doc. Ing. Anita Romanová, PhD.