Načítavam stránku...

 

O Z N Á M E N I E

Volebnej komisie na voľbu kandidáta na dekana Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 

od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023

  1. Dňa 28. novembra 2018 o 10.00 h sa v zasadacej miestnosti dekana na osobitnom neverejnom zasadnutí Akademického senátu FPM EU v Bratislave uskutočnila voľba kandidáta na dekana FPM EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023.
  2. Na základe výsledku voľby kandidáta na dekana FPM EU v Bratislave bol za kandidáta na dekana FPM EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023 zvolený:

prof. Ing. Peter MARKOVIČ, PhD.

  1. Volebná komisia na voľbu kandidáta na dekana FPM EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023 zvolenému kandidátovi srdečne gratuluje.

 

v Bratislave, dňa 28. 11. 2018

 

Ing. Mgr.Zuzana Joniaková, PhD.
predsedníčka volebnej komisie
na voľbu kandidáta na dekana

      FPM EU v Bratislave

 

Ponúkame možnosť výberových predmetov pre študentov 1. a 2. ročníka II. stupňa štúdia. Prihláste sa do 30.9.2016 u p. prodekanky Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Za absolvovanie predmetu možno získať kredity navyše, prípadne môže predmet nahradiť povinne voliteľný predmet.

Vážení študenti,

Katedra matematiky vytvorila pre prenos predmetu Matematika v zimnom semestri osobitné krúžky, ktoré by sa nemali prekrývať s výučbou 2. ročníka.

Cvičenia (čas, miestnosť) pre konkrétne študijné programy fakúlt EU a ďalšie informácie budú od 20. 9. zverejnené na výveske KMA, 8. posch., V2.

Dnes (24.8.2016) uzavreli dekan Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave a dekan Fakulty podnikovohospodářské VŠE v Prahe Memorandum o porozumení, ktorým sa vytvárajú podmienky výmenného študijného programu typu "Double Degree" na druhom stupni vysokoškolského štúdia.

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?