Načítavam stránku...

Jednotné šablóny pre prezentáciu záverečnej práce v PowerPoint nájdete v priložených súboroch:

I. stupeň, obhajoba bakalárskej práce - SK, EN

II. stupeň, obhajoba diplomovej práce - SK, EN

III. stupeň, obhajoba dizertačnej práce - SK

O Z N Á M E N I E

Volebnej komisie na voľbukandidátov načlenov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za Fakultu podnikového manažmentu na funkčné obdobie od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2023

  1. Dňa 29. apríla 2019 v čase od 10.30 hod. do 13.30 hod. sa uskutočnila voľba kandidátov na členov zamestnaneckej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za Fakultu podnikového manažmentu. 
  1. Na základe výsledku volieb boli do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za Fakultu podnikového manažmentu zvolení:

Bolek Vladimír, Ing. PhD. - KIM

Kintler Jakub, Ing. PhD. - KPH

Majdúchová Helena, prof. Ing. CSc. - KPH

         

  1. Volebná komisia na voľbu kandidátov na členov AS EU v Bratislave zvoleným kandidátom srdečne gratuluje.

V Bratislave, dňa 29. 4. 2019

Ing. Mgr. Zuzana Joniaková, PhD.
predsedníčka volebnej komisie
na voľbu kandidátov na členov
Akademického senátu EU v Bratislave na FPM

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?