Vážené študentky a študenti, v deň 16.11.2021 sa uskutočnili voľby do Študentskej časti Akademického senátu EUBA. 

Celkovo hlasovalo 69 študentov s nasledovným rozdelením hlasov medzi jednotlivých kandidátov:

Paulína Dudová – 45 hlasov,
Samuel Baranovič - 39 hlasov,

Martin Vatolík – 28 hlasov

Za nových členov boli zvolení dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov: Paulína Dudová a Samuel Baranovič.

Ďakujeme všetkým študentom za účasť.

Vážené študentsky a študenti,

Dovoľujeme si vás informovať o navrhnutých kandidátoch do volieb na voľné miesta do ŠČAS EU, ktoré sa uskutočnia 16.11.2021.

Zoznam kandidátov:

Samuel Baranovič (EMP, 3. ročník, I. stupeň)

Paulína Dudová (EMP, 3. ročník, I. stupeň)

Martin Vatolík (VM, 1. ročník, II. stupeň)

Navrhovanie kandidátov a schválenie ich kandidatúry prebehlo v súlade s volebným poriadkom.

Voľby prebehnú online prostredníctvom platformy MS Teams. Vaše hlasovacie lístky budú anonymizované. 

Vážené študentky, milí študenti,

16.11.2021 sa uskutočnia online voľby na 2 voľné miesta do ŠČAS EU. Každý študent FPM má právo voliť a byť volený do Akademického senátu EU.

Vyplnený návrh kandidátov môžete zo svojej školskej e-mailovej adresy poslať predsedovi volebnej komisie, Bc. Jánovi Krajčimu na 

Formulár NÁVRH KANDIDÁTOV

Jednotliví kandidáti budú následné oslovení predsedom volebnej komisie, nakoľko sú podľa volebného poriadku povinní schváliť svoju kandidatúru. 

Návrh kandidátov je možné podať do 11.11.2021 23:59. Zoznam oficiálnych kandidátov bude zverejnený najneskôr 12.11.2021 na webovej stránke FPM.

Voľby prebehnú online prostredníctvom platformy MS Teams. Vaše hlasovacie lístky budú anonymizované. Za členov študentskej časti AS FPM budú zvolení tí dvaja z navrhnutých kandidátov, ktorí získali najvyšší počet hlasov.