Načítavam stránku...

Milí kolegovia,

nadácia Manažér v spolupráci s Katedrou podnikovohospodárskou Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás týmto srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne problémy podnikovej sféry 2020 | APPS 2020, ktorá sa koná 13. a 14. mája 2020 v konferenčných priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave (Spoločenská miestnosť V1), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Petra Markoviča, PhD.

POZVÁNKA

Dear colleagues,

foundation Manažér in cooperation with Department of Business Administration of the Faculty of Business Management, University of Economics in Bratislava is inviting you to attend the international scientific conference Current Problems of the Corporate Sector 2020 | APPS 2020, which will be held on the 13th and 14th May 2020 at the University of Economics in Bratislava, under the auspices of the faculty dean prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

INVITATION

Podnikové hospodárstvo
Študenti 2. ročníka 1. stupňa, ktorí majú predmet podnikové hospodárstvo zapísaný ako prenosový predmet, budú mať  cvičenia z tohto predmetu každú stredu o 7:30 v posluchárni B1.04.

Matematika
Prednáška: streda 7:30, B1.02
Cvičenia: 
štvrtok 7:30, B1.09 (EMP, krúžky 1 - 4),
štvrtok 7:30, B1.08 (EMP, krúžky 6, 9, 10, 12, 13, 14),
štvrtok 9:15, B1.09 (EMP, krúžky 5, 7, 8, 11).

 

Prihlasovanie na rozvrh výučby cudzích jazykov prostredníctvom AIS

v termíne 28. januára od 8:00 hod. do 23:59 hod.

Cudzí jazyk I.

Prihlasujú sa študenti 1. ročníka 1. stupňa na konkrétne rozvrhové okná jednotlivých jazykov 

 • angličtina, nemčina
 • francúzština, španielčina, taliančina, ruština (Ak nie je daný predmet (1CJ) zaradený do rozvrhu, je potrebné prísť na prvé stretnutie s učiteľom a dohodnúť sa na rozvrhu. Termíny stretnutí budú oznámené na webovej stránke FAJ, príp. môžete priamo kontaktovať - PaedDr. Ján KERESTY, PhD., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
 • Cudzí jazyk II.

  Prihlasujú sa študenti 2. ročníka 1. stupňa na konkrétne rozvrhové okná jednotlivých jazykov

 • angličtina, nemčina
 • francúzština, španielčina, taliančina, ruština (Ak nie je daný predmet (1CJ) zaradený do rozvrhu, je potrebné prísť na prvé stretnutie s učiteľom a dohodnúť sa na rozvrhu. Termíny stretnutí budú oznámené na webovej stránke FAJ, príp. môžete priamo kontaktovať - PaedDr. Ján KERESTY, PhD., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
 • Náhradný termín nahlásenia sa na rozvrhové okna cudzieho jazyka je 

  3.- 4.februára 2020 od 8:00 hod. do 23:59 hod.

  Definitívna verzia rozvrhu hodín bude v AiSe v pondelok 27.1.2020. 

  Prihlasovanie na rozvrh telovýchovných aktivít prostredníctvom AIS

  V termíne od 1. februára 8:00 hod. do 4. februára 23:59 hod.

  Prihlasujú sa študenti 

  1. ročníka 1. stupňa študijný program FM 

  2. ročníka 1. stupňa študijný program EMP 

  na konkrétne rozvrhové okná.

  V prípade, že majú záujem o telovýchovné aktivity aj študenti iných ročníkov, je potrebné požiadať na študijnom oddelení o zápis predmetu Telovýchovné aktivity (0 kreditov) do zápisného listu.

   

  Predseda Rady Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade 

 • s Vyhláškou dekana Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave č. 1/2015 k organizácii štátnych skúšok, zadávania a obhajoby záverečnej práce, 
 • so Štatútom Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave - Článok 1 Poslanie a cieľ odsek (1), 
 • s Rokovací poriadok Rady Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave - Článok 1 Postavenie a úlohy rady fondu odsek (1) písmeno c) a Článok 3 Organizovanie súťaží a podpora fakultných aktivít odsek (1), 
 • v Prílohe Rokovacieho poriadku uvedenými súťažnými podmienkami 
 • v y h l a s u j e

  SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU DIPLOMOVÚ PRÁCU V AK. ROKU 2019/2020

  Súťaž prebieha v období od 1. 10. 2019 do 10. 5. 2020. 

  doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD. 
  predseda Rady Platinového fondu
  Fakulty podnikového manažmentu
  Ekonomickej univerzity v Bratislave

  Dokumenty:

  Oznámenie predsedu  Rady Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave o vyhlásení súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v ak. roku 2019/2020

  Prihláška do súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v ak. roku 2019/2020 (editovateľná)

  Spoločný seminár k záverečnej práci pre študentov končiacich ročníkov sa uskutoční:

  pre 3. ročník, I. stupeň dňa 30.9.2019 od 12:30 do 13:30 v miestnosti B1.04,

  pre 2. ročník, II. stupeň dňa 2.10.2019 od 12:30 do 13:30 v miestnosti B1.04.

  Účasť je povinná.

   

  Vzhľadom na skutočnosť, aby nedochádzalo ku kolíziám v rozvrhu, pre študentov 2. ročníka, ktorí prenásajú predmet Matematika v ZS, budú vytvorené samostatné krúžky, ktoré budú vytvorené aj v centrálnom rozvrhu.

  Rozdelenie do týchto krúžkov bude zverejnené na nástenke KMA (8. poschodie) v pondelok 9.9.2019.

   

  FaLang translation system by Faboba

  Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

  ENTER transfer for Combinations

  RESTAURA for Combinations

  Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?