Akademický senát Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave oznamuje, že dňa 1.2.2023 sa bude konať riadne zasadnutie AS FPM ( m.č. D.5.07)

Milé študentky, milí študenti,

Veľmi radi Vás pozývame na atraktívnu súťaž pri príležitosti Týždňa vedy a techniky v SR 2022:

ČO: FESTIVAL UDRŽATEĽNOSTI 2022 [SF´22]
KEDY: 08.12.2022, začiatok je o 9:00 hod. 
KDE: Spoločenská miestnosť V1, Ekonomická univerzita v Bratislave 

OBSAH: 

 • Riešenie 1 vybraného problému v 3 krajinách ako "dobrá prax" 
 • Vlastný výber témy podľa jedného alebo viacerých cieľov trvalo udržateľného rozvoja 

FORMÁT: 

 • Spracovanie - 1 téma (1 vybraný problém) v  3 krajinách s 
  porovnaním riešení (v každej krajine)
 • Medzinárodný tím - 3 študenti z 3 krajín, jeden zo Slovenska 
 • Jazyk - Angličtina 
 • Trvanie prezentácie - max. 12 min. 
 • Typ súboru – PowerPoint 

PRIHLÁSENIE: 

 • Titulná strana prezentácie bude obsahovať: 
  • Cieľ(-le) trvalo udržateľného rozvoja (1 až 17) 
  • Meno, priezvisko, krajina, email (od každého študenta)
 • Registrácia tímu do 25.11.2022
 • Zaslanie tímovej prezentácie do 05.12.2022

KONTAKT:

 • E-mailová adresa:  alebo 
 • Predmet správy: SF'22 

ZÍSKATE: 

 • Rôzne ceny od 3 rôznych porôt
 • Diplom pre víťazov/ Certifikát pre každého účastníka

UPOZORNENIE: 

 • Počas súťaže/prezentácie (08.12.2022) musí byť prítomný minimálne 1 člen tímu (+ 2 členovia tímu online)