Načítavam stránku...

 

O Z N Á M E N I E

Volebnej komisie na voľbu kandidáta na dekana Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 

od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023

  1. Dňa 28. novembra 2018 o 10.00 h sa v zasadacej miestnosti dekana na osobitnom neverejnom zasadnutí Akademického senátu FPM EU v Bratislave uskutočnila voľba kandidáta na dekana FPM EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023.
  2. Na základe výsledku voľby kandidáta na dekana FPM EU v Bratislave bol za kandidáta na dekana FPM EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023 zvolený:

prof. Ing. Peter MARKOVIČ, PhD.

  1. Volebná komisia na voľbu kandidáta na dekana FPM EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023 zvolenému kandidátovi srdečne gratuluje.

 

v Bratislave, dňa 28. 11. 2018

 

Ing. Mgr.Zuzana Joniaková, PhD.
predsedníčka volebnej komisie
na voľbu kandidáta na dekana

      FPM EU v Bratislave

 

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?