Načítavam stránku...

  1. V súvislosti s voľbami členov Akademického senátu FPM EU v Bratislave vyzývame členov zamestnaneckej časti Akademickej obce FPM EU v Bratislave podať návrhy na kandidátov do zamestnaneckej časti Akademického senátu.
  2. Kandidátov do Akademického senátu FPM EU v Bratislave môže navrhnúť každý člen akademickej obce fakulty písomne a svoj návrh doručiť členom volebnej komisie, zvoleným za príslušné katedry do 25. februára 2019 do 14.00 hod.
  3. Funkcia člena Akademického senátu FPM EU v Bratislave je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.
  4. Členovia Akademického senátu FPM EU v Bratislave sú volení spomedzi navrhnutých kandidátov nasledovne:
    1. členov zamestnaneckej časti Akademického senátu FPM EU v Bratislave volia členovia zamestnaneckej časti Akademickej obce fakulty,
    2. prvú polovicu členov zamestnaneckej časti Akademického senátu FPM EU v Bratislave tvoria prví piati kandidáti s najvyšším počtom hlasov pri zohľadnení ich katedrovej príslušnosti. Pri druhej polovici členov zamestnaneckej časti Akademického senátu FPM EU v Bratislave sa zohľadňuje len celkový počet získaných hlasov. V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov má prednosť kandidát s dlhšou pôsobnosťou na fakulte.
  5. Voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FPM EU v Bratislave sú priame, s tajným hlasovaním a budú sa konať  28. februára 2019 v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. v zasadacej miestnosti dekana (miestnosť č. D5.07).

Členovia volebne komisie:
Miloš Bodiš, Ing. Mgr., PhD.
Zuzana Joniaková, Ing. Mgr., PhD.
Jana Kissová, Ing., PhD.
Magdaléna Kubranová, Ing., PhD.
Júlia Rakovská, Ing. Mgr., PhD.

Ing. Mgr. Zuzana Joniaková, PhD.
predsedníčka volebnej komisie 
na voľbu členov Akademického 
senátu  FPM EU v Bratislave

Príloha: Vzor návrhu

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?