Načítavam stránku...

 

Prihlasovanie na témy záverečných prác sa realizuje len prostredníctvom Akademického informačného systému

Študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia – denná forma (diplomové práce)
Študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia – externá forma (diplomové práce)
Študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia – denná forma (bakalárske  práce)
Študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia  - externá forma (bakalárske  práce)

Termín na prihlasovanie: od 19.2.2019 21:00 hod. do 26.2.2019 23:59 hod.

Mimo týchto termínov nie je možné sa prihlásiť na záverečnú prácu.

Vyberáte  si len zo zoznamu prác určených pre študijný program, na ktorom študujete!!!

Aktuálne študijné programy, pre ktoré sa vypisujú témy záverečných prác:

 1. stupeň štúdia – bakalársky, 2. ročník, denná forma:
  • bEM_15 – Ekonomika a manažment podniku – denná forma
  • bFM_15 – Finančný manažment
 1. stupeň štúdia – bakalársky, 3. ročník, externá forma:
  • bEMe_15 – Ekonomika a manažment podniku – externá forma
 1. stupeň štúdia – inžiniersky, 1. ročník denná forma:
  • iEP_15 – Ekonomika podniku
  • iMEZ_15 – Manažment a ekonomické znalectvo
  • iMVL_15 – Manažment výroby a logistika
  • iPF_15 – Podnikové financie
  • iPMP_15 – Personálny manažment podniku
  • iVM_15 – Všeobecný manažment
  • iVMa_15 – Všeobecný manažment – štúdium v anglickom jazyku
 1. stupeň štúdia – inžiniersky,2. ročník externá forma:
  • iVMe_15 – Všeobecný manažment

Po uplynutí týchto termínov, študentom, ktorí si nevyberú tému záverečnej práce, bude administratívne pridelená.

Po 11.3.2019 je povinnosťou študenta skontrolovať si akceptáciu zvolenej témy záverečnej práce. Prípadne problémy hlásiť  p. prodekanke doc. Romanovej.

Prihlásenie študentov na témy záverečných prác - návod pre AiS2

 

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?