Načítavam stránku...

Milí kolegovia,

nadácia Manažér v spolupráci s Katedrou podnikovohospodárskou Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás týmto srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne problémy podnikovej sféry 2020 | APPS 2020, ktorá sa koná 13. a 14. mája 2020 v konferenčných priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave (Spoločenská miestnosť V1), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Petra Markoviča, PhD.

POZVÁNKA

Dear colleagues,

foundation Manažér in cooperation with Department of Business Administration of the Faculty of Business Management, University of Economics in Bratislava is inviting you to attend the international scientific conference Current Problems of the Corporate Sector 2020 | APPS 2020, which will be held on the 13th and 14th May 2020 at the University of Economics in Bratislava, under the auspices of the faculty dean prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

INVITATION

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?