Zmeny termínov harmonogramu akademického roka 2019/2020 pre I. a II. stupeň štúdia  v zmysle opatrenia rektora č. 6/2020 a následnej precizácie úloh, termínov a povinností dekanom fakulty. Dokument zahŕňa súhrnný prehľad termínov z uvedených dokumentov a v žiadnom prípade nenahrádza tieto dokumenty.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.