2. stupeň štúdia

Odovzdávanie diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia pre absolventov 2. stupňa štúdia sa bude konať dňa 22.7.2020 od 10:00 hod. do 12:00 hod. vo vestibule budovy rektorátu na prízemí.

Prosím, ak sa plánujete odovzdávania zúčastniť, vyplňte tento formulár.

1. stupeň štúdia

Slávnostné promócie na bakalárskom stupni štúdia sa nebudú konať. Diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie sa budú odovzdávať pri zápise na štúdium na 2. stupeň štúdia, 4.9.2020 v miestnosti B1.02. V prípade, že absolventi nepokračujú v štúdiu na FPM alebo potrebujú mať diplom k dispozícií skôr, dohodnú si termín jeho prevzatia mailom so študijnom referentkou ().

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.