Na základe aktualizovaného opatrenia rektora EU v Bratislave č. 11 k súčasnej situácii z 20. augusta 2020 sa promócie absolventov z ak. roka 2019/2020 na 1. a 2. stupni štúdia nebudú konať ani v náhradných termínoch.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.