Naši študenti, otvárame výzvu pre podávanie žiadostí o mobility do tretích krajín. Cestovať môžete s podporu grantu do Albánska, Ukrajiny, Číny, alebo bez grantovej podpory do Ruska, USA, Argentíny, Japonska, Južnej Kórei a Thajska.  Pre viac informácií, prosím, kontaktujte p. prodekanku pre zahraničné vzťahy doc. Ing. Janu Blštákovú, PhD.

KA107_2021_SK_VER2.jpg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.