V rámci AIESEC Bratislava sa študenti podieľajú na medzinárodných projektoch v zahraničí, kde si môžu:
  • zažiť inú kultúru, pochopiť odlišnosti a budovať porozumenie
  • zlepšiť cudzie jazyky ich aktívnym využívaním
  • získať medzinárodnú sieť kontaktov na mladých aktívnych ľudí
  • získané skúsenosti si zobrať naspäť na Slovensko a aplikovať ich tu do praxe

Prezentácia AIESEC

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.