Naši študenti, môžete sa zúčastniť krátkodobej mobility v programe Cenral Europe Connect, kde absolvujete tri predmety za tri týždne na partnerských univerzitách vo Viedni a vo Varšave. Predmety Vám vieme uznať za predmety z praxe, ktoré máte v študijnom pláne v poslednom semestri štúdia.

Prihlásenie: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/central-europe-connect

Deadline: 30/11/2020

Viac informácii: doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.