Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia a prácu z domu využite nasledovné kontakty:

Otázky týkajúce sa štúdia: Ing. Zuzana Markovičová
Prihlášky na I. stupeň štúdia: Ing. Zuzana Markovičová
Prihlášky na II. stupeň štúdia: Mgr. Slávka Bieliková

Problémy v systéme AiS: Ing. Marián Smorada, PhD.
Ďalšie otázky týkajúce sa štúdia: doc. Ing. Anita Romanová, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.