I. stupeň

Okruhy otázok k štátnej skúške:

Titulné listy k záverečným prácam:

Business Economics and Management

______________________________________

II. stupeň

Okruhy otázok k štátnej skúške:

Titulné listy k záverečným prácam:

General Management

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.