Prihlasujú sa študenti, ktorí v tomto ak. roku študujú v 1. ročníku na 1. stupni štúdia.

 

Prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom AIS v termíne:

1. 7. 2021  od 09:00 hod – 6. 7. 2021 do 23:59 hod.

Mimo tohto intervalu nie je možné sa na predmety prihlásiť.

Vybraný cudzí jazyk sa zapisuje do zápisného listu na ak. rok 2021/22, v bloku povinných predmetov.

Študenti, ktorí budú nasledujúci ak. rok zapísaní v 2. ročníku 1. stupňa štúdia sa prihlasujú na druhý cudzí jazyk na úrovni mierne pokročilý kurz č. 9 zimný semester a kurz č. 10 letný semester. Po výbere cudzieho jazyka na ZS je potrebné si rovnaký cudzí jazyk zapísať aj na LS kurz č. 10.

V prípade problémov kontaktujte:

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.