Informácie k zápisu nájdete v priložených súboroch podľa stupňa štúdia:

 I. stupeň

1. ročník
ostatné ročníky

II. stupeň

1. ročník
ostatné ročníky

Manuál pre elektronický zápis v AiS2

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.