Študenti 1. ročníka, 1. stupňa štúdia. Využite ponuku online stretnutia s pedagógmi z Katedry matematiky a aktuárstva na preopakovanie základného stredoškolského učiva z matematiky potrebného na porozumenie vysokoškolského učiva predmetu Matematika na našej univerzite.
Jednotlivé hodiny by postupne boli zamerané na lineárne, kvadratické, lineárne lomené, polynomické, základné exponenciálne a logaritmické rovnice, nerovnice, funkcie a ich grafy.
Stretnutia by sa konali formou online konzultácií v týždni od 13.9. do 17.9. cez aplikáciu MS Teams, pričom čas a termín stretnutí bude upresnený mailom neskôr.

Prihláste sa na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex3XdbFh4w0CI8DoFTlk2-SKHV5KYXHRkWoeGICn2nyK44Aw/viewform

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.