Prihlasovanie na rozvrh výučby cudzích jazykov prostredníctvom AIS  

V termíne od 14. septembra od 8:00 hod. do 15. septembra 23:59 hod.

Cudzí jazyk I.

Prihlasujú sa študenti 1. ročníka 1. stupňa na konkrétne rozvrhové okná jednotlivých jazykov 

  • angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština.

 

Cudzí jazyk II.

Prihlasujú sa študenti 2. ročníka 1. stupňa na konkrétne rozvrhové okná jednotlivých jazykov

  • angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština.

 

Prihlasovanie na rozvrh telovýchovných aktivít prostredníctvom AIS

V termíne od 20. septembra od 8:00 hod. do 21. septembra 23:59 hod.

Prihlasujú sa študenti 2. ročníka 1. stupňa EMP a FM na konkrétne rozvrhové okná.
V prípade, že majú záujem o telovýchovné aktivity aj študenti iných ročníkov, je potrebné požiadať na študijnom oddelení o zápis predmetu Telovýchovné aktivity (0 kreditov) do zápisného listu.

Úvodné prednášky k telovýchovným aktivitám

Video k telovýchovným aktivitám

Manuál na prihlásenie sa na rozvrhové okná

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.