Vážené študentky a študenti,

dovoľujeme si Vás informovať o navrhnutých kandidátoch do volieb na voľné miesta do  ŠČAS FPM, ktoré sa budú konať v dňoch 13.09. – 14.09. 

Zoznam kandidátov:

Federico Banda (EMP, 3. ročník, I. stupeň)
Samuel Baranovič (EMP, 3. ročník, I. stupeň)
Paulína Dudová (EMP, 3. ročník, I. stupeň)

Navrhovanie kandidátov a schválenie ich kandidatúry prebehlo v súlade s volebným poriadkom.

Voľby prebehnú online prostredníctvom platformy MS Teams. Vaše hlasovacie lístky budú anonymizované. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.