Väžené študentky a študenti, v dňoch 13.-14.9. sa uskutočnili voľby do študentskej časti Akademického senátu FPM EUBA. Za nových členov boli zvolení Paulína Dudová, Federico Banda a Samuel Baranovič.

Celkovo bolo odovzdaných 109 hlasov s nasledovným rozdelením medzi jednotlivých kandidátov:
Paulína Dudová - 87,
Federico Banda - 64,
Samuel Baranovič - 61 hlasov.

Ďakujeme všetkým študentom za účasť.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.