Vážené študentky, milí študenti,

16.11.2021 sa uskutočnia online voľby na 2 voľné miesta do ŠČAS EU. Každý študent FPM má právo voliť a byť volený do Akademického senátu EU.

Vyplnený návrh kandidátov môžete zo svojej školskej e-mailovej adresy poslať predsedovi volebnej komisie, Bc. Jánovi Krajčimu na 

Formulár NÁVRH KANDIDÁTOV

Jednotliví kandidáti budú následné oslovení predsedom volebnej komisie, nakoľko sú podľa volebného poriadku povinní schváliť svoju kandidatúru. 

Návrh kandidátov je možné podať do 11.11.2021 23:59. Zoznam oficiálnych kandidátov bude zverejnený najneskôr 12.11.2021 na webovej stránke FPM.

Voľby prebehnú online prostredníctvom platformy MS Teams. Vaše hlasovacie lístky budú anonymizované. Za členov študentskej časti AS FPM budú zvolení tí dvaja z navrhnutých kandidátov, ktorí získali najvyšší počet hlasov. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.