Vážené študentky a študenti, v deň 16.11.2021 sa uskutočnili voľby do Študentskej časti Akademického senátu EUBA. 

Celkovo hlasovalo 69 študentov s nasledovným rozdelením hlasov medzi jednotlivých kandidátov:

Paulína Dudová – 45 hlasov,
Samuel Baranovič - 39 hlasov,

Martin Vatolík – 28 hlasov

Za nových členov boli zvolení dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov: Paulína Dudová a Samuel Baranovič.

Ďakujeme všetkým študentom za účasť.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.