Všeobecný pokyn k odovzdávaniu záverečných prác a nahrávaniu do AiS

______________________________________

Pokyny pre končiaci ročník na I. stupni

Okruhy otázok k štátnej skúške:

Titulné listy k záverečným prácam:

Šablóna prezentácie k obhajobe bakalárskej práce

Organization and deadlines for graduation for Bachelors' degree program

Template (ppt) - bachelor thesis defense

______________________________________

Pokyny pre končiaci ročník na II. stupni

Okruhy otázok k štátnej skúške:

Titulné listy k záverečným prácam:

Šablóna prezentácie k obhajobe diplomovej práce

Organization and deadlines for graduation for Masters' degree program

Template (ppt) - diploma thesis defense

______________________________________

Využite možnosť tlače záverečnej práce cez Vydavateľstvo EKONÓM.

Ponuka tlače záverečných prác
Objednávka

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.