Promócie na 2. stupni štúdia na FPM sa budú konať v AULE Ekonomickej univerzity v Bratislave v týchto termínoch:

 • 22.6.2022 o 9:00 hod.
  - študijný program Ekonomika podniku
 • 24.6.2022 o 13:00 hod.
  - študijný program Manažment a ekonomické znalectvo o študijný program Manažment výroby a logistika
  - študijný program Podnikové financie

 • 24.6.2022 o 15:00 hod.
  - študijný program Personálny manažment podniku
  - študijný program Všeobecný manažment (denná aj externá forma) o študijný program Všeobecný manažment v anglickom jazyku

Vstup hostí na promócie je možný iba na základe pridelených vstupeniek.

Študenti sú povinní dostaviť sa na promócie 1,5 hod. pred začiatkom slávnostného promočného aktu (bočný vchod do auly).

Žiadame účastníkov, aby rešpektovali harmonogram parkovania nasledovne:

 • 22.6.2022 o 9:00 hod. – parkovisko 1

 • 24.6.2022 o 13:00 hod. – parkovisko 1

 • 24.6.2022 o 15:00 hod. – parkovisko 2

  Mapu parkovísk nájdete tu.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.