Informácie k zápisom pre študentov jednotlivých ročníkov nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 

Oznam pre študentov 1. ročníka I. stupňa štúdia

Oznam pre študentov 1. ročníka II. stupňa štúdia

Oznam pre študentov pokračujúcich ročníkov

Manuál pre elektronický zápis AiS2

Upozorňujeme študentov 2. a 3. ročníka I. stupňa, aby si skontrolovali číslo krúžku nakoľko bolo zrealizované nové rozdelenie študentov do krúžkov.

1. ročník I. stupeň: prihlasovanie na rozvrhové okná Cudzí jazyk I. prebehne 12.9.2022 od 8:00 do 23:59.

2. ročník I. stupeň: prihlasovanie na rozvrhové okná Cudzí jazyk II. prebehne 12.9.2022 od 8:00 do 23:59.

Prihlasovanie na rozvrhové okná Telovýchovné aktivity: 19.9.2022 od 8:00 do 20.9.2022 do 23:59.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.