Dodatočný termín na prihlásenie na cudzie jazyky od 10. februára 2023 - 08:00 hod. do 12. februára 2023 - 20:00 hod.

V termíne 6. februára od 8:00 hod. do 20:00 hod.

Cudzí jazyk I.
Prihlasujú sa študenti 1. ročníka 1. stupňa na konkrétne rozvrhové okná jednotlivých jazykov.

 

Cudzí jazyk II.
Prihlasujú sa študenti 2. ročníka 1. stupňa na konkrétne rozvrhové okná jednotlivých jazykov.

 

Prihlasovanie na rozvrh telovýchovných aktivít prostredníctvom AIS
V termíne od 10. februára 8:00 hod. do 12. februára 20:00 hod.

Prihlasujú sa študenti 2. ročníka 1. stupňa študijný program EMP na konkrétne rozvrhové okná.

Návod na prihlásenie

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.