Vážení študenti,

otvárame výzvu pre podávanie prihlášok na letnú školu Európskej Investičnej banky, ktorá sa koná v termíne od 27.6. do 7.7. 2023 v Luxembursku. Fakulta podnikového manažmentu nominuje troch študentov a troch náhradníkov.

 

Výzva je určená študentom druhého stupňa štúdia, vo všetkých ročníkoch, vrátane absolventov v ak. rok 2022/23. Náklady spojené s letnou školou (ubytovanie/strava/školné) znáša EIB. Študent si hradí cestovné.

Uchádzať sa môžete zaslaním troch dokumentov v slovenskom jazyku:

  1. Žiadosť o zaradenie medzi študentov FPM nominovaných na letnú školu EIB, adresovanej prodekanke pre zahraničné vzťahy
  2. Životopis
  3. Motivačný list s nasledujúcou štruktúrou:
  •     Aké miesto má účasť na letnej škole EIB v pláne mojej kariéry?
  •     Ako účasť na letnej škole ovplyvní moje vnímanie Európskeho občianstva?
  •     Ako moja účasť na letnej škole EIB prospeje Fakulte podnikového manažmentu?

Uchádzať sa môžete zaslaním dokumentov na adresu: slavka.bielikova@euba.sk

Termín podávania žiadostí: do 12.4.2023

Výberové konanie: 14.4.2023

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.