OZNÁMENIE volebnej komisie o priebehu a výsledkoch volieb členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2027

Podávanie návrhov na členov AS EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1.5.2023 do 30.4.2027 prebehlo v dňoch 27. 2. 2023 a 1. 3. 2023 v čase od 12. 30 do 13. 30 hod.

Členom volebnej komisie bolo doručených 12 návrhov kandidátov do zamestnaneckej časti a 2 návrhy kandidátov do študentskej časti AS EU v Bratislave.

Komisia doručené návrhy preverila, všetky boli platné a obsahovali mená 3 kandidátov do zamestnaneckej časti a mená 2 kandidátov do študentskej časti AS EU v Bratislave.

Voľby členov AS EU v Bratislave za FPM sa konali 3. 4. 2023 v čase od 10.30 do 13.30 hod.

Do zamestnaneckej časti AS EU v Bratislave boli za FPM zvolení 3 členovia:

1.

Hanák

Róbert

doc. Ing. Mgr.

PhD.

KIM

2.

Majdúchová

Helena

prof. Ing.

CSc.

KPH

3.

Rybárová

Daniela

doc. Ing.

PhD.

KPH

                                   

Za členov študentskej časti AS EU v Bratislave za FPM boli zvolení nasledujúci dvaja členovia:

1.

Dudová

Paulína

Bc.

 

2.

Baranovič

Samuel

Bc.

 

 

V Bratislave, 3. 4. 2023                                             

                                                                                                                              doc. Ing. Mgr. Zuzana Joniaková, PhD.

                                                                                                                                    predsedníčka volebnej komisie

                                                                                                                           na voľbu členov AS EU na FPM v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.