Prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom AIS2 v termíne 11. 04. 2023  od 20:00 hod. – 14. 04. 2023 do 18:00 hod.

 Študenti, ktorí budú v ak. roku 2023/2024 zapísaní v 2. ročníku 1. stupňa štúdia sa prihlasujú na druhý cudzí jazyk na úrovni mierne pokročilý:

  • kurz č. 9 zimný semester
  • kurz č. 10 letný semester.

Po výbere cudzieho jazyka na ZS je potrebné si rovnaký cudzí jazyk zapísať aj na LS kurz č. 10. 

Výber cudzieho jazyka sa realizuje na základe výsledkov, ktoré študenti dosiahli pri vstupnom testovaní počas letného semestra.

 

V prípade problémov kontaktujte:

doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. 

prodekan pre vzdelávaciu činnosť

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.