Bakalárske a inžinierske štátne skúšky sa uskutočnia 24. 08. 2023 od 8:45 hod. Nižšie nájdete pokyny k štátnym skúškam, rozdelenie študentov do komisií a šablónu prezentácie. 

 

Prílohy: 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.