Informácie k zápisom na štúdium na Fakultu podnikového manažmentu na akademický rok 2023/2024 pre študentov jednotlivých ročníkov nájdete na nasledujúcich odkazoch:
Prílohy: 
 
V prípade otázok k zápisom kontaktuje: 
1. ročník I. stupeň, 2. ročník II. stupeň
anglické študijné programy I. a II. stupeň
Ing. Zuzana Markovičová:  
2. ročník a 3. ročník I. stupeň, 1. ročník II. stupeň
Anna Čačaná:  
UPOZORŇUJEME,
že študenti 1. ročníka a 3. ročníka I. stupňa štúdia, 1. ročníka II. stupňa štúdia  sú povinní sa zúčastniť online školenia BOZP: dostupná je prezentácia ku školeniu, povinnosť vyplniť test od 04. 09. 2023 do 15. 10. 2023, test vyplníte po prihlásení sa do univerzitného konta Office 365.
V prípade otázok ku školeniu BOZP kontaktuje: 
Mgr. Lucia Rušinová:

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.