1. ročník I. stupeň: prihlasovanie na rozvrhové okná Cudzí jazyk I. v termíne 10. 09. 2023 od 08:00 hod. do 23:59 hod. (Cudzí jazyk, z ktorého ste vykonali prijímaciu skúšku).

2. ročník I. stupeň: prihlasovanie na rozvrhové okná Cudzí jazyk II. v termíne 10. 09. 2023 od 08:00 hod. do 23:59 hod. (Druhý cudzí jazyk, z ktorého úroveň ste si otestovali).

2. ročník I. stupeň: prihlasovanie na rozvrhové okná Telovýchovné aktivity v termíne 18. 09. 2023 od 8:00 hod. do 19. 09. 2023 23:59 hod.

Prihlasovať sa svojvoľne na iné rozvrhové okná je ZAKÁZANÉ, študent z nich bude vymazaný. 

Prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom AIS2, návod tu

Študijná literatúra: 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.