Zimný semester akademického roka začína 18. 09. 2023. Rozvrh hodín pre študentov je k dispozícii v AIS2.

Pokyny pre študentov, ktorí majú opakovaný zápis predmetu „prenosári“.

Základy makroekonómie:

Študenti majú vytvorenú samostatnú skupinu na cvičenie. Výučba bude prebiehať:

                                                                                         Štvrtok 9:15 v učebni D106

Študenti študijných skupín 2bEM_1501 a 2bEM_1502 kontaktujte v prípade potreby Ing. Ľubomíra Darma, PhD.

Študenti sa nikde nezapisujú, dostavia sa v stanovenom čase do miestnosti. V prípade nevyhnutnosti absolvovať cvičenie v skupine/krúžku inej fakulty, resp. v prípade kolízie času cvičenia určeného pre prenos a inej výučby podľa platného rozvrhu je potrebné sa so žiadosťou o túto zmenu obrátiť na zástupcu vedúcej Katedry ekonomickej teórie (Ing. Ľubomíra Darma, PhD., e-mail: ).

Matematika pre ekonómov:

Študenti majú vytvorenú samostatnú skupinu na cvičenie. Výučba bude prebiehať:

                                                                                            streda 17:00 hod. v učebni B1.03

Študenti sa nikde nezapisujú, dostavia sa v stanovenom čase do miestnosti.

Samostatné prednášky pre študentov 2. ročníka sa nevytvárajú. Študenti 2. ročníka sa zúčastňujú nepovinných prednášok z daného predmetu podľa rozvrhu 1. ročníka, ktoré prislúchajú ich študijnému programu a ich skúšajúcemu. Pri kolízii v rozvrhu je možné navštevovať aj inú prednášku s prihliadnutím na kapacitné možnosti miestnosti a so súhlasom daného skúšajúceho.

Skúšajúci: doc. Škrovánková (ak v min. ak. roku bol skúšajúci doc. Škrovánková), Dr. Simonka (ak v min. ak. roku bol skúšajúci doc. Simonka, Mgr. Slaninka).

Prípadné zmeny konzultovať so skúšajúcim, resp. vedúcim Katedry matematiky a aktuárstva doc. Ing. Michal Páleš, PhD., e-mail: ).

Ostatné predmety

Študenti sa dohodnú podľa rozvrhu s jednotlivými vyučujúcimi, nie sú vytvorené samostatné rozvrhové okná pre prenosárov.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.