Staň sa súčasťou medzinárodného projektu Central Europe Connect, ktorý doteraz úspešne absolvovalo už vyše 400 študentov! V letnom semestri akademického roku 2023/24 organizujeme už 11. edíciu tohto unikátneho programu a prihlásiť sa môžeš do 24. novembra 2023.

 

Projekt Central Europe Connect bol zahájený 31. marca 2019 a Ekonomická univerzita v Bratislave ho realizuje v spolupráci s prestížnymi partnerskými univerzitami – WU (Ekonomická univerzita vo Viedni) a SGH (Ekonomická univerzita vo Varšave).

Čo môžeš od programu očakávať?

Absolvovanie troch hlavných kurzov, tvoriacich jadro projektu Central Europe Connect:

· WU: Strategies and Management for Central Europe (4 ECTS Credits), 11. – 16. marec, 2024

· SGH: Marketing resources and consumer behaviour in Central Europe (4 ECTS Credits), 15. – 20. apríl, 2024

· EUBA: Structural Dynamics in Central European Economies (4 ECTS Credits), 13. – 18. máj, 2024

· Celý program bude v anglickom jazyku a bude orientovaný na medzinárodný obchod v kontexte regiónu Strednej Európy

· Program Ti umožní zažiť zahraničnú výmenu, získať hodnotnú medzikultúrnu skúsenosť a absolvovať tak v rámci jedného semestra tri kurzy na významných univerzitách

· Program v každom z uvedených týždňov zahŕňa okrem prednášok aj ďalšie zaujímavé aktivity, ako napr. návštevu firmy, prehliadku mesta či „get together“ aktivitu

· 20 študentov z každej univerzity spolupracuje v tímoch na zadaných projektoch

· Za absolvovanie programu získaš spolu 12 kreditov, certifikát a samozrejme neoceniteľné skúsenosti a kontakty

Prihláška musí obsahovať:

· CV v anglickom jazyku

· Motivačný list v anglickom jazyku

· Výpis známok za všetky doteraz absolvované ročníky

Deadline na prihlasovanie je do 24. novembra 2023! Využi túto vynikajúcu príležitosť a podaj si prihlášku na (stačí napísať e-mail a zaslať potrebné dokumenty). Viac info nájdeš na https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/central-europe-connect. V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať na vyššie uvedenom e-maili.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.