Prihlasovanie na výberové predmety AR 2023/2024 Letný semester

 

Prihlasujú sa študenti:

I. stupňa štúdia - 1. ročník a 3. ročník

II. stupeň štúdia - 1. ročník a 2. ročník

Prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom AIS2 v termíne:

19. 11. 2023 od 09:00 hod. – 22. 11. 2023 do 18:00 hod.

Mimo tohto intervalu nie je možné sa na predmety prihlásiť.

Vybrané výberové predmety sa zapisujú do zápisného listu na ak. rok 2023/2024 v bloku:

C – Výberové predmety (VP)

Upozorňujeme študentov, aby si pri výbere predmetov dôkladne skontrolovali svoj výber, nakoľko študent pri prihlasovaní na predmety nemá kompetencie vybraný predmet zrušiť a vybrať si iný predmet!

Podrobná obsahová náplň predmetov je k dispozícií v AISe v informačných listoch jednotlivých predmetov, k dispozícii sú aj anotácie jednotlivých výberových predmetov pre 3. ročník (I. stupeň) a 2. ročník (II. stupeň).

Ponuka výberových predmetov

Anotácie k výberovým predmetom

Postup prihlasovania cez AIS

Informačné listy predmetov – postup

 

V prípade problémov kontaktujte:

doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD.

prodekan pre vzdelávanie

alebo

doc. Ing. Katarína Remeňová, PhD., MBA

prodekanka pre vzťahy s verejnosťou

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.