Vyhláška o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu doplňujúcich volieb kandidátov na členov Akademického senátu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 13. 12. 2023 do 28. 02. 2027

 

Vyhláška

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.