Rozvrh pre študentov bude v AIS2 dostupný od 26. 01. 2024.

 

1. ročník I. stupeň: prihlasovanie na rozvrhové okná Cudzí jazyk I. v termíne 30. 01. 2024 od 09:00 hod. do 23:59 hod. (Cudzí jazyk, ktorý ste absolvovali v zimnom semestri).

2. ročník I. stupeň: prihlasovanie na rozvrhové okná Cudzí jazyk II. v termíne 30. 01. 2024 od 09:00 hod. do 23:59 hod. (Druhý cudzí jazyk, ktorý ste absolvovali v zimnom semestri).

2. ročník I. stupeň: prihlasovanie na rozvrhové okná Telovýchovné aktivity v termíne 05. 02. 2024 od 09:00 hod. do 06. 02. 2024 23:59 hod.

Prihlasovanie sa/odhlasovanie sa na iné rozvrhové okná je prísne zakázané!

Prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom AIS2 (návod).

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.