ENTERinstitut je útvarom dekanátu, ktorý je strediskom odborného výskumu a znalostí, poskytujúce komplexné služby a poradenstvo v oblasti podnikateľského vzdelávania, rozvoja podnikateľských kompetencií v oblasti nástupníctva rodinných podnikov, ako aj pri celoživotnom vzdelávaní, za účelom získania a rozvoja finančnej gramotnosti.