ÚRADNÉ HODINY

pondelok     08:30 - 12:00 hod.
utorok 08:30 - 12:00 hod.
streda 08:30 - 12:00 hod.
štvrtok 08:30 - 12:00 hod.
piatok 08:30 - 12:00 hod.

Návšteva študijného oddelenia je možná na základe predchádzajúcej telefonickej alebo mailovej dohody.

 

MARKOVIČOVÁ, Zuzana, Ing.

MARKOVIČOVÁ, Zuzana, Ing.

študijná referentka

D5.32 +421 2 6729 5532
 
ČAČANÁ, Anna

ČAČANÁ, Anna

študijná referentka

D5.34 +421 2 6729 5534
BIELIKOVÁ, Slávka, Mgr.

BIELIKOVÁ, Slávka, Mgr.

študijná referentka

D5.38 +421 2 6729 5538
pondelok     13:00 - 14:30 hod.
utorok 08:30 - 10:30 hod.
streda 13:00 - 14:30 hod.
štvrtok 08:30 - 10:30 hod.
piatok 08:30 - 10:00 hod.