Uchádzať sa môžete reagovaním na výzvu, ktorá je zverejnená na FB fakulty a fakultnom webe v oznamoch. Počas akademického roka je prvá výzva na program Erasmus + v januári. Výzvy na ostaté programy sa konaní v priebehu roka. Viac informácií získate osobne na stretnutí s prodekanom pre zahraničné vzťahy. Do programov s grantovou podporu sa vstupuje po výberovom konaní. 

FPMkontakt: doc. Ing. Jana Blštáková, PhD. (prodekanka pre zahraničné vzťahy)

EUBA kontakt:Mgr. Andrea Szabová (projektová koodinátorka OMM)