Uchádzať sa môžete reagovaním na výzvu, ktorá je zverejnená na FB fakulty a fakultnom webe v oznamoch. Počas akademického roka je prvá výzva na EUROMATES v septembri. Program EUROMATES sa realizuje v spolupráci so Študentským parlamentom EUBA.  Výzvy na ostaté programy sa konaní v priebehu roka. Viac informácií získate osobne na stretnutí s prodekanom pre zahraničné vzťahy.

 FPMkontakt: doc. Ing. Jana Blštáková, PhD. (prodekanka pre zahraničné vzťahy)

EUBA kontakt pre Central Europe Connect: Mgr. David Bocko (projektový koodinátor OMM)

EUBA kontakt pre EUROMATES: Bc. Tomáš Mazáň (prezident ŠP EUBA)

 

 

skusenostistudentov.png