Uchádzať sa môžete reagovaním na výzvu, ktorá je zverejnená na FB fakulty a fakultnom webe v oznamoch. Počas akademického roka sú výzvy na stáže priebežne zverejnené Viac informácií získate osobne na stretnutí s prodekanom pre zahraničné vzťahy. Do programov s grantovou podporu sa vstupuje po výberovom konaní. Možnosti stážovať nájdete na http://www.workspaceeurope.sk/, alebo priamym kontaktom.

 FPMkontakt: doc. Ing. Jana Blštáková, PhD. (prodekanka pre zahraničné vzťahy)

EUBA kontakt:Mgr. David Bocko (projektový koodinátor OMM)