BEDNARČÍKOVÁ, Diana, Ing.

104006 - Katedra informačného manažmentu

doktorandka
Miestnosť D6.22
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5622
Konzultačné hodiny:

Po predchádzajúcej dohode mailom s učiteľom.

Konzultačné hodiny:
Streda 16:00 – 16:45
Štvrtok 16:00 – 16:45