BELÁŇOVÁ, Benita, Ing. et. Ing., PhD.

104006 - Katedra informačného manažmentu

odborná asistentka
Miestnosť D6.24
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5624
Konzultačné hodiny:

Po predchádzajúcej dohode mailom s učiteľom.

Konzultačné hodiny:
Utorok: 8:30 – 9:15
Streda: 8:30 – 9:15

Seminár k záverečným prácam:
Streda 13:00 - 13:45
Piatok 12:30 - 13:15