BODIŠ, Miloš, Ing. Mgr., PhD.

104006 - Katedra informačného manažmentu

odborný asistent
Miestnosť D6.21
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5621
Pedagogická činnosť:
  • Manažérska informatika
  • Elektronické podnikanie
  • Informatika II.