BOLEK Vladimír, doc. Ing., PhD.

104006 - Katedra informačného manažmentu

docent
Miestnosť D6.20
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5620
Konzultačné hodiny:

Po predchádzajúcej dohode mailom s učiteľom.

Konzultačné hodiny:
Utorok 13:30 - 14:15
Streda 10:00 - 10:45

Seminár k záverečnej práci:
Utorok 14:15 - 15:00
Streda 10:45 - 11:30

Pedagogická činnosť:
  • Informačný systém podniku
  • Manažérska informatika
  • Ekonomické aplikácie v MS Office
  • Informatika II
Vedeckovýskumná činnosť:
  • Modely informačnej gramotnosti vo vzdelávaní manažérov v podnikovej praxi v SR
  • Manažment rizika informačnej bezpečnosti v MSP
  • Nové trendy v modelovaní podnikových procesov a optimalizácia procesných máp v podnikoch
  • Možnosti aplikácie nástrojov BI na rozvoj znalostí v rámci budovania projektovo-orientovanej organizácie
  • Využitie aplikácií BI v manažmente dát