ČERNÝ, Matej, Ing., PhD.

104006 - Katedra informačného manažmentu

odborný asistent
Miestnosť D6.21
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5621
Konzultačné hodiny:

Po predchádzajúcej dohode mailom s učiteľom.

Konzultačné hodiny:
Pondelok: 15:45 - 16:30
Streda: 11:30 - 12:15

Seminár k záverečným prácam:
Pondelok 15:00 – 15:45
Streda: 10:45 – 11:30

Pedagogická činnosť:
  • Elektronické podnikanie
  • Informačný systém podniku
  • Informatika II