ČERNÝ, Matej, Ing., PhD.

104006 - Katedra informačného manažmentu

odborný asistent
Miestnosť D6.21
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5621
Konzultačné hodiny:

Pondelok 17:45 - 18:30
Štvrtok 11:45 - 12:30

Seminár k záverečnej práci:
Pondelok 17:00 - 17:45
Štvrtok 11:00 - 11:45

Pedagogická činnosť:
  • Elektronické podnikanie
  • Informačný systém podniku
  • Informatika II