FILANOVA, Jana, Ing., PhD.

104006 - Katedra informačného manažmentu

odborná asistentka
Miestnosť D6.31
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5631
Konzultačné hodiny:

Po predchádzajúcej dohode mailom s učiteľom.

Konzultačné hodiny:
Pondelok 13:30 – 14:15
Utorok 17:00 – 17:45

Seminár k záverečným prácam:
Pondelok 14:15 – 15:00
Utorok 17:45 – 18:30