HAMRANOVÁ, Anna, doc., Ing., PhD.

104006 - Katedra informačného manažmentu

docentka
Miestnosť D6.29
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5629
Konzultačné hodiny:

Po predchádzajúcej dohode mailom s učiteľom.

Konzultačné hodiny:
Pondelok 13:30 - 14:15
Štvrtok 15:15 - 16:00

Seminár k záverečnej práci:
Pondelok 14:15 - 15:00
Štvrtok 16:00 - 16:45

Pedagogická činnosť:
  • Manažérska informatika
  • Informačný systém podniku
  • Manažment podnikových aplikácií