HANÁK, Róbert, doc., Ing., Mgr., PhD.

104006 - Katedra informačného manažmentu

docent
Miestnosť D6.23
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5623
Konzultačné hodiny:

Po predchádzajúcej dohode mailom s učiteľom.

Konzultačné hodiny:
Pondelok 17:00 až 17:45
Utorok 9:15 až 10:00

Seminár k záverečný prácam:
Pondelok 17:45 až 18:30
Utorok 10:00 až 10:45

Pedagogická činnosť:
  • Manažérska informatika
  • Ekonomické aplikácie v MS Office
  • Business information systems