HANÁK, Róbert, doc., Ing., Mgr., PhD.

104006 - Katedra informačného manažmentu

docent
Miestnosť D6.23
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5623
Konzultačné hodiny:

Utorok: 11:00 - 11:45
Streda: 15:15 - 16:00


Seminár k záverečným prácam:
Utorok: 11:45 - 12:30
Streda: 16:00 - 16:45

Pedagogická činnosť:
  • Manažérska informatika
  • Ekonomické aplikácie v MS Office
  • Business information systems